Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 75 6230 - Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
Vydáno: 01.02.2022
ČSN 75 6230 - Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6230

Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
6.26 €
Označení normy:ČSN 75 6230
Třídící znak:756230
Počet stran:12
Vydáno:01.02.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514078
DESCRIPTION

ČSN 75 6230

Tato norma platí pro navrhování, posuzování, výstavbu a sanaci podchodů stok a kanalizačních přípojek (dále jen podchod) při jejich křížení s pozemní komunikací a dráhou (dále jen komunikace) a pro navrhování a výstavbu komunikace křížící stávající stoky a kanalizační přípojky. Tato norma platí pro dráhy železniční, tramvajové a pozemní lanové, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy. Platnost pro pozemní komunikace je omezena na dálnice, silnice a místní komunikace, obvykle v extravilánu, přičemž křížení musí být také v souladu s příslušnými právními předpisy. Při křížení ostatních pozemních komunikací s navazující zástavbou nebo pro odvedení srážkových vod se ukládají stoky a kanalizační přípojky do pozemních komunikací v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 75 6101, ČSN EN 16932 (soubor) a příslušnými právními předpisy. Norma neplatí pro podchody v kolektorech, tj. ve sdružených trasách městských vedení technického vybavení podle ČSN P 73 7505.