Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 75 6262 - Odlehčovací komory
Vydáno: 01.12.2019
ČSN 75 6262 - Odlehčovací komory

ČSN 75 6262

Odlehčovací komory

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
20.00 €
Označení normy:ČSN 75 6262
Třídící znak:756262
Počet stran:60
Vydáno:01.12.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509143
DESCRIPTION

ČSN 75 6262

Tato norma řeší návrh, posouzení a provozování odlehčovacích komor jednotných stokových sítí urbanizovaných povodí. V normě jsou uvedeny nutné kroky při návrhu nových odlehčovacích komor a při posuzování stávajících odlehčovacích komor a detailně vysvětleny jednotlivé dílčí úlohy, zahrnující předběžné stanovení návrhových průtoků, posouzení vlivů odlehčených vod na vodní recipienty kombinovaným emisně-imisním přístupem pro rozhodnutí, zda je zapotřebí navrhnout opatření snižující tyto vlivy. Norma uvádí kritéria pro výběr typu odlehčovacího objektu a u jednotlivých typů specifikuje doporučené podmínky jejich použití a seznamuje s hydrotechnickými výpočty. Popsána jsou škrticí zařízení vhodná pro regulaci a ovládání odtoku z odlehčovacích komor včetně doporučených podmínek jejich použití a výpočetních vztahů. Samostatné kapitoly se věnují mechanickému předčištění přepadů a jeho správnému provedení a zásadám provozu a údržby. Norma uvádí také doporučení pro správné provedení monitoringu objektů. .