Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 75 7342 - Kvalita vod - Stanovení teploty
Vydáno: 01.07.2013
ČSN 75 7342 - Kvalita vod - Stanovení teploty

ČSN 75 7342

Kvalita vod - Stanovení teploty

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.33 €
Označení normy:ČSN 75 7342
Třídící znak:757342
Počet stran:16
Vydáno:01.07.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:93199
DESCRIPTION

ČSN 75 7342

Podle této normy se stanovuje teplota všech druhů vod, která je vyšší než 0 °C, a teplota vzduchu jako významná veličina ovlivňující teplotu vody. Účely měření teploty vody a vzduchu jsou např.: a) zjištění hodnoty teploty jako ukazatele kvality vody (při odběru vzorku); b) monitorování podmínek ve vodních ekosystémech; c) kontrola dosažení konstantní teploty (indikace stabilního stavu) při odběru vzorků pitné a podzemní vody; d) kontrola dodržení předepsané teploty během dopravy a skladování vzorků; e) kontrola dodržení referenční teploty 20 °C při měření objemu; f) zjištění teploty nebo kontrola dodržení referenční teploty (25 ±0,5) °C při stanovení výrazně teplotně závislých ukazatelů kvality vody.