Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN 83 7000 - Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení
Vydáno: 01.01.1982
ČSN 83 7000 - Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení

ČSN 83 7000

Soustava norem v oblasti ochrany přírody. Základní ustanovení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
3.47 €
Označení normy:ČSN 83 7000
Třídící znak:837000
Počet stran:8
Vydáno:01.01.1982
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:5930
DESCRIPTION

ČSN 83 7000

Touto normou se zavádí ST SEV 1364-78 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Stručná norma RVHP stanoví, že soustava norem RVHP v této oblasti musí být složena ze souboru vzájemně souvisejících norem RVHP zaměřených na zachování, obnovu a racionální využití přírodních zdrojů. Tato soustava musí být zpracována s ohledem na ekologické, zdravotně technické a ekonomické požadavky. Soubor norem RVHP je rozčleněn do devíti souborů, a to organizačně metodické normy v oblasti ochrany přírody (kód 0), dále soubory v oblasti ochrany vody (1), atmosféry (2), půdy (3), zlepšení využití pozemků (4), v oblasti ochrany flóry (5), fauny (6), krajiny (7) a v oblasti ochrany a racionálního využití nerostného bohatství (8). Každý z těchto souborů může obsahovat normy předmětové i předpisové. Výslovně je uvedeno, že to mají být normy např. k metodám výpočtu imisí a emisí, pro nejvyšší přípustné koncentrace znečišťujících látek, pro požadavky na zařízení, stroje a objekty, sloužící ke kontrole a ochraně přírodního prostředí před znečištěním a další. ČSN 83 7000 byla schválena 14.11.1980 a nabyla účinnosti od 1.1.1982.