Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12312-1 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2014
ČSN EN 12312-1 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

ČSN EN 12312-1

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.44 €
Označení normy:ČSN EN 12312-1
Třídící znak:319321
Počet stran:24
Vydáno:01.09.2014
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:95880
DESCRIPTION

ČSN EN 12312-1

ČSN EN 12321-1 Tato evropská norma stanovuje technické požadavky na minimalizaci nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby schodů pro cestující při správném použití, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, pokud jsou prováděny v souladu se specifikacemi uvedenými výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem. Rovněž zohledňuje některé požadavky, které byly uznány za nezbytné úřady, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE) stejně jako leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami. Tato evropská norma platí pro samojízdné schody se sedícím řidičem, ručně vedené schody, tažené schody vybavené prostředky pohonu, např. pro nastavení výšky, stabilizačních podpěr a systémy automatického vyrovnávání schodů pro nastupování/vystupování cestujících. Pohonem by také měla být rozuměna manuální práce akumulovaná v pružinách nebo hydraulických akumulátorech atd., jejichž nebezpečná činnost může být vyvolána nebo může pokračovat po ukončení manuální práce, nebo manuální práce přímo použitá ke zvedání nebo spouštění nákladů. Vhodné kapitoly této normy mohou být také použity jako návod pro konstrukci tažených schodů bez prostředků pohonu. Tato evropská norma nestanovuje dodatečné požadavky pro následující vypadnutí osob z letadla bez přistavených schodů pro cestující, nebezpečí vyplývající z pohyblivého schodiště (eskalátoru) a přístup ke dveřím na horní palubu. Tato část EN 12312 neplatí pro schody pro cestující, které byly vyrobeny před datem vydání této normy CEN. Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky pro schody pro cestující.