Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12312-13 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2017
ČSN EN 12312-13 - Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

ČSN EN 12312-13

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.33 €
Označení normy:ČSN EN 12312-13
Třídící znak:319321
Počet stran:20
Vydáno:01.11.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503578
DESCRIPTION

ČSN EN 12312-13

Tato evropská norma stanovuje technické požadavky k minimalizování nebezpečí uvedených v kapitole 4, která mohou nastat během uvádění do provozu, provozu a údržby zařízení pro obsluhu toalet, pokud jsou používána tak, jak bylo určeno, včetně nesprávného použití důvodně předvídatelného výrobcem, které se provádějí v souladu se specifikacemi danými výrobcem nebo jeho autorizovaným zástupcem. Tato část také bere v úvahu některé požadavky uznané jako základní oprávněnými orgány, výrobci letadel a pozemních zařízení pro letadla (ground support equipment; GSE), jakož i leteckými společnostmi a odbavovacími agenturami. Tato evropská norma platí pro: - samojízdná vozidla pro obsluhu toalet, - přívěsná vozidla pro obsluhu toalet, - pohyblivé části rampových integrovaných systémů navržené pro obsluhu letadel a určené k používání za podmínek uvedených v EN 1915-1:2013, kapitola 1. Nejsou poskytnuty žádné další požadavky na hluk a vibrace kromě těch v EN 1915-3 a EN 1915-4. Poznámka: EN 1915-3 a EN 1915-4 poskytují obecné požadavky na hluk a vibrace pro GSE. Tato část EN 12312 není vhodná pro zařízení pro obsluhu toalet, která byla vyrobena před datem vydání této normy v CEN. Tato část EN 12312 při použití ve spojení s EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 a EN 1915-4 stanovuje požadavky na zařízení pro obsluhu toalet.