Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12429 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek
Vydáno: 01.08.1999
ČSN EN 12429 - Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

ČSN EN 12429

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.29 €
Označení normy:ČSN EN 12429
Třídící znak:727061
Počet stran:16
Vydáno:01.08.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:56514
DESCRIPTION

ČSN EN 12429

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12429:1998. Evropská norma EN 12429:1998 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje zařízení a postupy pro kondicionování tepelněizolačních výrobků k dosažení rovnovážné vlhkosti při teplotě vzduchu (23 ± 2) °C a relativní vlhkosti vzduchu (50 ± 5) %. Normu lze také použít pro tepelně izolační výrobky s povrchovou kůrou, ale nelze ji běžně užít pro výrobky opláštěné nebo pro výrobky s jinými úpravami povrchu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice a zkratky, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Zkušební zařízení, kapitolu 6 - Zkušební vzorky, kapitolu 7 - Zkušební postup, kapitolu 8 - Výpočet a vyjádření výsledků, kapitolu 9 - Přesnost měření a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí normativní Přílohu A a informativní Přílohy B a C. ČSN EN 12429 (72 7061) byla vydána v srpnu 1999.