Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12463 - Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Vydáno: 01.04.2022
ČSN EN 12463 - Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12463

Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.53 €
Označení normy:ČSN EN 12463
Třídící znak:513050
Počet stran:60
Vydáno:01.04.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514710
DESCRIPTION

ČSN EN 12463

Tento dokument platí pro: - plnicí stroje s válcem a pístem; - plnicí stroje se vstupní plnicí násypkou; - plnicí stroje s podtlakovou násypkou; dále jen plnicí stroje, které zpracovávají např. maso, sýry a jiné součásti těstovin, s výjimkou suchých nebo mražených materiálů. Plnicí stroje vhánějí potraviny do obalů nebo je přivádějí k následnému procesu. Tento dokument platí také pro vyměnitelná příslušenství pro plnicí stroje, pomocí kterých lze implementovat širokou škálu doplňkových funkcí. Např.: porcování, ukládání, mletí, vytlačování, dělení a tvarování. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi souvisejícími s plnicími stroji a vyměnitelnými příslušenstvími, pokud jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem a také důvodně předvídatelným nesprávným použitím (viz kapitola 4). Tato významná nebezpečí, nebezpečné situace a události mohou nastat během všech etapách životnosti, včetně přepravy, montáže, demontáže, vyřazení z provozu a sešrotování plnicích strojů a vyměnitelných příslušenství. Tento dokument neplatí pro plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN. Tento dokument se nevztahuje na následující plnicí stroje a vyměnitelná příslušenství: - plnicí a uzavírací stroje popsané v EN 415-3:1999+A1:2009; - sponovací stroje popsané v EN 13885:2005+A1:2010.