V týdnu od 03. - 09. 03. 2023 bude provoz prodejny omezen z důvodu rekonstrukce. Pro návštěvu volejte +420 377 387 684. Provoz e-shopu bude fungovat bez omezení.

 

Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2022
ČSN EN 12464-1 - Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

ČSN EN 12464-1

Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
39.80 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN EN 12464-1
Harmonizace:Norma není harmonizována
Třídící znak:360450
Počet stran:96
Vydáno:01.05.2022
Katalogové číslo:514798
DESCRIPTION

ČSN EN 12464-1

(36 0450) Tento dokument stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracoviště z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním nebo korigovaným zrakem. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové úkoly, včetně práce na zobrazovacích jednotkách (DSE, display screen equipment). Tento dokument stanovuje požadavky na řešení osvětlení pro většinu vnitřních pracovišť a přilehlých prostorů z hlediska kvantity a kvality osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení pro správnou osvětlovací praxi včetně zohlednění vizuálních i nevizuálních (neobrazových) potřeb z hlediska osvětlení. Tento dokument nestanovuje požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci a nebyl připraven na základě uplatnění článku 169 Smlouvy o fungování Evropské unie, ačkoliv požadavky na osvětlení uvedené v tomto dokumentu zpravidla splňují bezpečnostní požadavky. POZNÁMKA - Požadavky na osvětlení z hlediska bezpečnosti a zdraví pracovníků při práci mohou být obsaženy ve směrnicích založených na článku 169 Smlouvy o fungování Evropské unie, v národních právních předpisech členských států přejímajících tyto směrnice nebo v jiných národních právních předpisech členských států. Tento dokument neposkytuje konkrétní řešení ani neomezuje projektanty při využití nových metod nebo při použití inovativních zařízení. Osvětlení může být zajištěno denním světlem, elektrickým osvětlením nebo jejich kombinací. Tento dokument není určen pro osvětlení venkovních pracovišť ani pro osvětlení podzemních dolů nebo nouzové osvětlení. Pro venkovní pracoviště viz EN 12464-2 a pro nouzové osvětlení viz EN 1838 a EN 13032-3.