Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení
Vydáno: 01.05.2013
ČSN EN 12599 - Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

ČSN EN 12599

Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
26.27 €
Označení normy:ČSN EN 12599
Třídící znak:127031
Počet stran:72
Vydáno:01.05.2013
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:92914
DESCRIPTION

ČSN EN 12599

Tato norma stanovuje kontroly, zkušební metody a měřicí přístroje, které slouží k ověření způsobilosti instalovaných zařízení pro účely přejímky. Norma umožňuje volbu mezi zjednodušenými zkušebními metodami v případě jejich adekvátnosti nebo rozsáhlými měřeními v případě nutnosti. Nestanovuje postup sestavování, nastavování nebo vyvažování systému ani postup kontrol vnitřního řízení kvality před přejímkou. Tato norma se vztahuje na větrací a klimatizační zařízení navržená za účelem zachování podmínek pohody v budovách. Nepoužívá se v případě systémů řízení prostředí průmyslových nebo jiných speciálních procesů. V těchto případech se však na ni lze odvolávat, je-li technologické zařízenípodobné výše uvedeným větracím nebo klimatizačním zařízením. Tato norma nahrazuje ČSN EN 12599 z července 2010, důležité technické změny proti předchozí normě jsou: úprava předmětu tak, že testovací metody a měřicí přístroje mohou být použity před, během i po přejímce; úprava předmětu tak, že nevylučuje obytné budovy; aktualizace citovaných dokumentů; úpravy tabulek 1, 2 a E.4 a přidání metod měření elektrického příkonu.