Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12634 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí
Vydáno: 01.09.1999
ČSN EN 12634 - Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí

ČSN EN 12634

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická titrace v nevodném prostředí

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.33 €
Označení normy:ČSN EN 12634
Třídící znak:656213
Počet stran:16
Vydáno:01.09.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:56404
DESCRIPTION

ČSN EN 12634

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12634:1998. Evropská norma EN 12634:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení čísla kyselosti mazacích olejů a aditiv rozpustných ve směsích 2-propanolu, dimethylsulfoxidu a toluenu potenciometrickou titrací. Je použitelná v rozsahu 0,1 mg KOH/g až 250 mg KOH/g, a to pro nepoužité i použité mazací oleje a aditiva. V případě motorových olejů, použitých motorových olejů a olejů s vysokých obsahem polymeru, např. zvyšovače viskozitivního indexu, bude shodnost malá, poněvadž funkce elektrody bude omezena, a proto užití této metody není doporučeno. Údaje o shodnosti jsou platné pouze pro průmyslové oleje a příbuzné výrobky. Za pozornost stojí na konci kapitoly 1 uvedená tato VÝSTRAHA - Používání této normy může vyžadovat užití nebezpečných materiálů, pracovních postupů a zařízení. Tato norma adresně neupozorňuje na všechny bezpečnostní problémy spojené s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, že předem provede příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a stanoví pro její použití regulační omezení. Princip zkoušky a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Oblast použití, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata metody, kapitolu 5 - Chemikálie, kapitolu 6 - Přístroje, kapitolu 7 - Vzorkování, kapitolu 8 - Příprava vzorku použitých olejů, kapitolu 9 - Příprava přístrojů, kapitolu 10 - Postup, kapitolu 11 - Výpočet, kapitolu 12 - Vyjádření výsledků, kapitolu 13 - Shodnost a kapitolu 14 - Protokol o zkoušce. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B a informativní Přílohu C. ČSN EN 12634 (65 6213) byla vydána v září 1999. Nahradila ČSN EN ISO 13397-2 (85 6016) z března 1997.