Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12764+A1 - Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Požadavky na vířivé koupací vany
Vydáno: 01.03.2020
ČSN EN 12764+A1 - Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Požadavky na vířivé koupací vany

ČSN EN 12764+A1

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Požadavky na vířivé koupací vany

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.53 €
S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 12764 (91 4103) z ledna 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 12764+A1
Třídící znak:914103
Počet stran:20
Vydáno:01.03.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509621
DESCRIPTION

ČSN EN 12764+A1

Tato norma stanovuje charakteristiky na vířivé koupací vany, které mají jmenovité napětí maximálně 250 V v případě jednofázových spotřebičů a 480 V v případě ostatních spotřebičů, a které jsou určeny k instalaci v podmínkách vnitřního domácího použití a používány podle instrukcí výrobce pro osobní hygienu. Takové vířivé koupací vany jsou zkoušeny a dodávány jako kompletní samostatná jednotka navržená pro vypouštění po každém použití. Mohou být dopravovány v několika jednotlivých částech pro smontování na místě, aby se usnadnilo dodání. Bezpečnostní hlediska vířivých koupacích van (s výjimkou používání malými dětmi a pomalu se pohybujícími/slabými, staršími nebo invalidními osobami) jsou předmětem EN 60335-2-60. Výjimky: tato norma neobsahuje doplňující požadavky na vířivé koupací vany určené pro používání tam, kde jsou požadována zvláštní lékařská opatření, nebo na vířivé koupací vany pro společné používání, které nejsou vypouštěny po každém použití. Na přenosná vířivá zařízení se tato norma nevztahuje. Pro účely této normy termín "podmínky domácího použití" zahrnuje používání v hotelích, ubytovacích zařízeních pro studenty, nemocnicích a podobných budovách. Upozornění: Pomalu se pohybující starší nebo invalidní osoby mají být při používání vířivých koupacích van opatrné. Malé děti nesmějí používat vířivé koupací vany bez dozoru.