Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12921-2+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi
Vydáno: 01.06.2009
ČSN EN 12921-2+A1 - Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi

ČSN EN 12921-2+A1

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.53 €
Označení normy:ČSN EN 12921-2+A1
Třídící znak:822001
Počet stran:20
Vydáno:01.06.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:83551
DESCRIPTION

ČSN EN 12921-2+A1

Norma pojednává pouze o významných nebezpečích, která se vztahující se na stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků, používající čisticí kapaliny na vodní bázi ve formě suspenze, roztoku nebo disperze složek nebo látek ve vodě, které se nanášejí ponořením a/nebo stříkáním v jenom nebo více krocích. Norma má být používána společně s ČSN EN 12921-1. Obě části společně pokrývají všechna významná nebezpečí, vztahující se na čisticí stroje pro průmyslové výrobky, používající kapaliny nebo páry, pokud jsou používány pro stanovené účely a za podmínek předpokládaných výrobcem. Specifické požadavky uvedené v této normě mají přednost před odpovídajícími požadavky ČSN EN 12921-1. Tato norma má být používána společně s EN 12921-3, pokud se z čisticí kapaliny na vodní bázi uvolňují hořlavé páry. Tato evropská norma má být používána společně s ČSN EN 12921-3 a ČSN EN 12921-4 v případě použití čisticích kapalin na vodní bázi, jejich páry mohou vést k nebezpečí z důvodu výbušné atmosféry. Čisticí kapaliny na vodní bázi, které obsahují více než 2 % objemová halogenových rozpouštědel se považují za nebezpečné s hlediska možné tvorby výbušné atmosféry. Norma neplatí pro stroje a související zařízení, které nepatři do předmětu ČSN EN 12921-1 a neplatí pro čisticí stroje pro průmyslové výrobky, používající čisticí kapaliny na vodní bázi, vyrobené před datem publikace této normy.