Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 1295-1 - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2020

ČSN EN 1295-1

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
15.46 €
Označení normy:ČSN EN 1295-1
Třídící znak:750210
Počet stran:32
Vydáno:01.03.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509606
DESCRIPTION

ČSN EN 1295-1

Tento dokument stanovuje požadavky na statický návrh potrubí pro zásobování vodou, potrubí pro stokové sítě a kanalizační přípojky a jiná potrubí ve vodním hospodářství, která jsou provozována při atmosférickém tlaku, s vnitřním přetlakem nebo podtlakem oproti atmosférickému tlaku. Tento dokument je doplněn návody k použití národních návrhových metod, zavedených a používaných v členských zemích CEN v době zpracování tohoto dokumentu. Tyto návody jsou důležitým zdrojem odborných projekčních znalostí, nemohou však řešit všechny možné zvláštní případy. V takových případech lze použít rozšířených nebo omezených základních výpočtových metod. Protože v praxi nejsou ve stadiu navrhování vždy k dispozici přesné podrobnosti, včetně druhů zemin a podmínek ukládání, zůstává volba návrhových parametrů na úvaze projektanta. V této souvislosti mohou tyto návody poskytovat jen obecné údaje a doporučení.