Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 12984+A1 - Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Vydáno: 01.01.2011
ČSN EN 12984+A1 - Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 12984+A1

Potravinářské stroje - Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.66 €
Označení normy:ČSN EN 12984+A1
Třídící znak:513070
Počet stran:28
Vydáno:01.01.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87505
DESCRIPTION

ČSN EN 12984+A1

Tato evropská norma se vztahuje na přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a zařízení vybavená mechanicky poháněnými řeznými nástroji. Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a výrobu přenosných a/nebo ručně ovládaných strojů a zařízení vybavených elektricky, hydraulicky nebo pneumaticky poháněnými řeznými nástroji, zde dále označovaných jako "stroje". Stroje, na které se tato evropská norma vztahuje, jsou používány pro porážení zvířat, pro rozřezávání těl zvířat, drůbeže a dalších potravin, jako např. ryb. Stroje jsou hlavně určeny k používání na jatkách a v prostorech, které jsou používány pro řezání a přípravu. Tyto stroje jsou používány pro průmysl a obchod. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů uvedených v předmětu normy, když jsou používány, jak je určeno, a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma se zabývá nebezpečími, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, provozu, údržby a ukončení provozu stroje.