Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 13102+A1 - Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic
Sponsored link
Vydáno: 01.10.2009
ČSN EN 13102+A1 - Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

ČSN EN 13102+A1

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.98 €
Označení normy:ČSN EN 13102+A1
Třídící znak:278910
Počet stran:24
Vydáno:01.10.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:84243
DESCRIPTION

ČSN EN 13102+A1

Tato evropská norma platí pro: - stroje pro stohování nebo odebírání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových dlaždic na/z pevných nebo pohyblivých podložek (viz obrázek A.1); - stroje pro nakládání nebo vykládání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových dlaždic do/z přepravníků; - stroje pro nakládání nebo vykládání vypálených nebo nevypálených jemných keramických obkladových nebo podlahových dlaždic na/ze stohovacích rámů. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se strojů pro výrobu keramiky pro nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic, když jsou tyto používány podle svého určení a za podmínek chybného používání, které je výrobcem předpokládatelné. Tato evropská norma neřeší hluk Tato evropská norma předepisuje příslušná preventivní opatření pro snížení nebezpečí vznikajících během uvedení do provozu, při obsluze a údržbě.