Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 13367+A1 - Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy
Sponsored link
Vydáno: 01.07.2009
ČSN EN 13367+A1 - Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

ČSN EN 13367+A1

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
15.34 €
Buy including changes
Označení normy:ČSN EN 13367+A1
Třídící znak:278907
Počet stran:32
Vydáno:01.07.2009
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:83655
DESCRIPTION

ČSN EN 13367+A1

Tato evropská norma platí pro konstrukci, instalaci a při uvádění do provozu překládacích ramp a vozů a doplňkových zařízení pro transport keramického materiálu po kolejích související s procesem. Koleje jsou pro pohyb vozů ve vybavení a strojním zařízení jako jsou pece, sušičky, sběrná stanoviště pro transport související s procesem uvažovány horizontální. Strojní zařízení pro nakládání a vykládání je také zahrnuto. Tato evropská norma řeší veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se překládacích ramp a vozů, když jsou tyto používány podle svého určení a za podmínek předpokládaných výrobcem (viz kapitola 4). Hluk není významné nebezpečí. Tento dokument předepisuje ochranná opatření pro snížení nebezpečí, která mohou vzniknout během uvedení do provozu, provozu nebo údržby. Tato evropská norma se nevztahuje na: - pece a sušičky (viz EN 746-1:1997), strojní zařízení pro zakládání a rozpojování těžkého jílu a hmot, výrobky a strojní zařízení pro nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic; - obnovený proces, balení a skladování hotových výrobků; - dopravu vozů, které nemají kolejový podvozek, např. vozíky bez řidiče (viz EN 1525:1997); - překládací rampy a vozy ovládané lidskou silou. Tato evropská norma neplatí pro překládací rampy a vozy a doplňková zařízení vyrobená před datem vydání této evropské normy CEN. Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených jednak ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES, a také v nové směrnici 2006/42/ES (strojní zařízení), a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.
Změny norem
Česky Hardcopy
In stock
0.00 €