Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 13508-2+A1 - Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2011

ČSN EN 13508-2+A1

Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
57.07 €
Označení normy:ČSN EN 13508-2+A1
Třídící znak:756901
Počet stran:162
Vydáno:01.12.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:89520
DESCRIPTION

ČSN EN 13508-2+A1

!Tato evropská norma platí pro zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek vně budov." !Platí pro venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu, popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do silniční vpusti až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu". Stoky a kanalizační potrubí pod budovami jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato část normy stanovuje kódovací systém pro popis stavu uvnitř stok a kanalizačních přípojek a ve vstupních a revizních šachtách, zjištěný vizuální prohlídkou. Případně může být tato část normy, ve shodě s požadavky objednatele, použita i pro tlakové a podtlakové systémy. !Vizuální prohlídka stok a kanalizačních přípojek může být provedena jako součást zjišťování v případě provádění hodnocení." Tato část normy neobsahuje všeobecné požadavky na provádění prohlídek.