Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 13570+A1 - Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky
Sponsored link
Vydáno: 01.01.2011
ČSN EN 13570+A1 - Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

ČSN EN 13570+A1

Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.84 €
Označení normy:ČSN EN 13570+A1
Třídící znak:513060
Počet stran:36
Vydáno:01.01.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87507
DESCRIPTION

ČSN EN 13570+A1

Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky ke snížení nebezpečí, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, používání a údržby míchacích strojů a jejich příslušenství určených k používání v přípravnách uzenin a průmyslových provozech. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se míchacích strojů, když jsou používány, jak je určeno, a za podmínek předpokládaných výrobcem. Tato evropská norma se vztahuje na míchací stroje s vyklápěcím kontejnerem, jedním nebo více míchacími hřídeli, míchací stroje s nepohyblivou míchací nádobou, předním nebo spodním odváděcím otvorem, míchací stroje s nádobou a plnicím zařízením a míchací stroje s nádobou, míchacím hřídelem (hřídeli), šnekovým dopravníkem a plnicím zařízením. Míchací stroje jsou tvořeny rámem stroje, míchací nádobou tvaru vany, jedním nebo několika míchacími hřídeli, přidruženými hnacími a elektrickými, hydraulickými a pneumatickými částmi podle typu stroje. Míchací hřídel může být vybaven křídly, šneky, tyčemi, lopatkami nebo podobně.