Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 13727+A2 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)
Vydáno: 01.06.2016
ČSN EN 13727+A2 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

ČSN EN 13727+A2

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidní aktivity v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.39 €
Označení normy:ČSN EN 13727+A2
Třídící znak:665213
Počet stran:48
Vydáno:01.06.2016
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:99884
DESCRIPTION

ČSN EN 13727+A2

Tato norma stanoví metodu zkoušení a minimální požadavky na baktericidní aktivitu chemických dezinfekčních a antiseptických produktů, které tvoří homogenní, fyzikálně stabilní přípravky při ředění tvrdou vodou, nebo v případě produktů připravených k použití, při ředění vodou. Produkty je možno zkoušet pouze při koncentraci 80 % nebo menší (ve zvláštních případech upravenou metodou při koncentraci 97 %), neboť přidáním zkušebních organismů a interferující látky dochází vždy k určitému zředění. Tato norma platí pro produkty, které se používají ve zdravotnictví k hygienickému drhnutí rukou, hygienickému mytí rukou, chirurgickému drhnutí rukou, chirurgickému mytí rukou, dezinfekci nástrojů ponořením a k dezinfekci povrchů otíráním, postřikem, politím a jinými způsoby. Tato evropská norma platí pro oblasti a situace, kdy jsou dezinfekce nebo antisepse lékařsky indikovány.