Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 14134 - Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov
Vydáno: 01.04.2022
ČSN EN 14134 - Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov

ČSN EN 14134

Větrání budov - Měření vlastností a kontroly větracích systémů obytných budov

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.38 €
Označení normy:ČSN EN 14134
Třídící znak:127011
Počet stran:28
Vydáno:01.04.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514566
DESCRIPTION

ČSN EN 14134

Tato norma specifikuje kontroly a metody měření pro ověření vhodnosti instalovaných větracích systémů v obytných budovách pro daný účel. Lze jej použít při uvádění nových systémů do provozu a při zkoušení vlastností stávajících systémů. Poskytuje možnost volby mezi jednoduchými zkušebními metodami, pokud jsou dostačující, a rozsáhlými měřeními, pokud jsou nezbytná. Tento dokument se zabývá předběžnými kontrolami systému, funkčními kontrolami systému, funkčními měřeními systému a zvláštními měřeními systému, jsou-li vyžadována. Tento dokument se vztahuje na větrací systémy (pro nucené, hybridní, přirozené větraní), které obsahují některý z následujících prvků: koncová vzduchotechnická zařízení (pro přívod, odvod, sání a výfuk); zařízení pro dopravu vzduchu (vnější, vnitřní); regulaci; potrubí; ventilátory; filtry; zpětné získávání tepla; ohřev/chlazení přiváděného vzduchu; zařízení pro cirkulaci vzduchu; odsavač par; větrací hlavice; klapky; zařízení pro snížení hluku. U multifunkčních VZT jednotek se kontrola a měření vztahují pouze na jejich větrací část. Proto se tento dokument nevztahuje na: systémy ohřevu vzduchu a jejich regulaci; systémy chlazení vzduchu a jejich regulaci; systémy elektrického napájení. Tento dokument také nezahrnuje následující body: vzduchotěsnost obálky budovy; infiltrace vzduchu skrze obálku budovy může ovlivnit intenzitu větrání celé obytné budovy i jednotlivých místností (viz EN ISO 9972); vliv větracího systému na rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu osob (viz např. EN 15726).