Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 14229 - Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení
Vydáno: 01.04.2011
ČSN EN 14229 - Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení

ČSN EN 14229

Konstrukční dřevo - Dřevěné sloupy pro nadzemní vedení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
15.98 €
Označení normy:ČSN EN 14229
Třídící znak:732845
Počet stran:40
Vydáno:01.04.2011
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:87802
DESCRIPTION

ČSN EN 14229

Norma stanovuje požadavky na jednodílné neimpregnované nebo impregnované dřevěné sloupy pro venkovní vedení namáhané jako konzolový nosník nebo tlakovým zatížením (nezahrnuje sloupy použité jako nosníky). Zahrnuje zkušební metody, stanovení charakteristických hodnot a metody stanovení trvanlivosti a rozměrů. Uvádí také principy pro vizuální třídění. Norma platí pro sloupy z jehličnatého i z listnatého dřeva a stanovuje požadavky pro hodnocení shody a pro značení dřevěných sloupů. Tato norma se nezabývá dřevěnými sloupy ošetřenými proti ohni pro zlepšení jejich technických vlastností a nestanovuje dobu životnosti, kterou lze u dřevěného sloupu očekávat.