Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 14253+A1 - Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod
Vydáno: 01.09.2008
ČSN EN 14253+A1 - Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

ČSN EN 14253+A1

Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.38 €
Označení normy:ČSN EN 14253+A1
Třídící znak:011436
Počet stran:24
Vydáno:01.09.2008
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:81976
DESCRIPTION

ČSN EN 14253+A1

Norma ČSN EN 14253 uvádí návody pro měření a hodnocení celkových vibrací na pracovním místě. Norma popisuje předběžná opatření, která je třeba přijmout, aby měření vibrací bylo reprezentativní a pro každou pracovní činnost byla určena denní doba expozice tak, aby bylo možné vypočítat hodnotu denní expozice normovanou na referenční dobu 8 h. Tato evropská norma poskytuje prostředky k určení podstatných pracovních činností, které by se měly vzít v úvahu při určování expozice vibracím. Tato norma platí pro situace, kdy jsou osoby na pracovním místě exponovány celkovým vibracím přenášeným přes hýždě sedící osoby nebo nohy stojící osoby. Tato norma se omezuje na hodnocení expozice celkovým vibracím s využitím veličin odvozených z frekvenčně vážené efektivní hodnoty zrychlení. Uvažovaný frekvenční rozsah je 0,5 Hz až 80 Hz. Pokud vibrace obsahují rázy nebo nárazy, mohou metody uvedené v této evropské normě podhodnotit závažnost expozice. Existuje potřeba posouzení rizik vyplývajících z expozice celkovým rázům a vibracím s vysokým činitelem výkmitu. Takové metody posuzování přesahují předmět této evropské normy.