Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 14254 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve
Sponsored link
Vydáno: 01.12.2004
ČSN EN 14254 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve

ČSN EN 14254

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Jednorázové nádobky pro odběr vzorků humánního původu s výjimkou krve

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.33 €
Buy including changes
Souběžně s touto normou platí ČSN EN ISO 6717 (85 7023) z dubna 2022, která tuto normu zcela nahradí od 2024-09-30.
Označení normy:ČSN EN 14254
Třídící znak:857023
Počet stran:20
Vydáno:01.12.2004
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:71927
DESCRIPTION

ČSN EN 14254

Norma uvádí požadavky na funkci a metody zkoušení jednorázových evakuovaných i neevakuovaných odběrových nádobek určených k odběru, transportu a uchovávání lidských biologických materiálů s výjimkou krve pro účely diagnostických vyšetření in vitro. Po obsáhlém přehledu termínů a definic je předmět normy rozdělen do dalších 8 kapitol, které se zabývají např. jmenovitým objemem nádobek, ryskami stupnice, maximálním a minimálním plnicím objemem nádobek, jejich designem a konstrukčním provedením, sterilitou, popisem aditiv a informacemi poskytovanými výrobcem. Norma obsahuje celkem 5 normativních příloh, v nichž jsou podrobně popsány podmínky a postupy zkoušení jednotlivých typů odběrových nádobek. Šestou přílohou je informativní příloha ZA, která v tabelární formě porovnává jednotlivé články této normy se směrnicí 98/79/EC. Norma obsahuje bibliografii Paralelou této normy je EN 14820, která se zabývá stejnými aspekty u jednorázových nádobek pro odběr lidské žilní krve.