Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 14492-2 - Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem
Vydáno: 01.11.2020
ČSN EN 14492-2 - Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

ČSN EN 14492-2

Jeřáby - Vrátky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem - Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
34.34 €
Označení normy:ČSN EN 14492-2
Třídící znak:270610
Počet stran:112
Vydáno:01.11.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:511038
DESCRIPTION

ČSN EN 14492-2

Tato evropská norma se používá pro konstrukci, návody k používání, údržbu a zkoušení kladkostrojů a zdvihových jednotek se strojním pohonem, kompaktní nebo otevřené konstrukce NP1), s pojezdovým ústrojím nebo bez pojezdu NP ), které mají primární zdroj pohybu elektrický, hydraulický nebo pneumatický motor. Jsou navrhovány pro zdvihání a spouštění břemen, která jsou zavěšena na háku nebo na jiném prostředku pro uchopení břemen. Kladkostroje a zdvihové jednotky mohou být používány na jeřábech, na jiných strojích, například na kolejovém skladovacím a vyskladňovacím zařízení, na jednokolejnicových dopravních zařízeních nebo samotné. Tato evropská norma platí pro následující typy kladkostrojů a zdvihových jednotek: 1) lanový kladkostroj; 2) řetězový kladkostroj; 3) popruhový kladkostroj, s výjimkou popruhového kladkostroje s ocelovými popruhy/pásy, používanými jako zdvihací média; 4) NGL stavební kladkostroje včetně konstrukcí podpor; 5) zdvihové jednotky pro zdvihové operace. Tato evropská norma se nevztahuje na následující nebezpečí: 6) tento dokument nezahrnuje nebezpečí, která se vztahují ke stavebním výtahům pro dopravu zboží, definovaných ve směrnici týkající se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru (OND) 2000/14/EC; 7) tento dokument nezahrnuje nebezpečí, která souvisí se zdviháním osob. Tento dokument nestanovuje další požadavky pro nebezpečí vzhledem k používání kladkostrojů a zdvihových jednotek ve výbušném prostředí při práci v podzemí. Významná nebezpečí zahrnutá v tomto dokumentu jsou uvedena v kapitole 4. Tento dokument neplatí pro kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním pohonem, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu v CEN.