Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 14654-3 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek
Sponsored link
Vydáno: 01.09.2021

ČSN EN 14654-3

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 3: Čištění stok a kanalizačních přípojek

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
10.04 €
Označení normy:ČSN EN 14654-3
Třídící znak:756902
Počet stran:20
Vydáno:01.09.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513084
DESCRIPTION

ČSN EN 14654-3

Tento dokument stanovuje požadavky na řízení a kontrolu činností v odvodňovacích a stokových systémech vně budov a specifikuje požadavky na vývoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií. Tento dokument zahrnuje řízení a kontrolu čištění stok a kanalizačních přípojek. Tento dokument je použitelný pro systémy stok a kanalizačních přípojek od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt, vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou odpadní vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Kanalizační přípojky a stoky pod budovami jsou do těchto systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace těchto budov.