Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 14654-4 - Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2021

ČSN EN 14654-4

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 4: Kontrola vstupů od uživatelů

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.87 €
Označení normy:ČSN EN 14654-4
Třídící znak:756902
Počet stran:24
Vydáno:01.11.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513386
DESCRIPTION

ČSN EN 14654-4

Tento dokument stanovuje požadavky na řízení a kontrolu činností v odvodňovacích a stokových systémech vně budov a specifikuje požadavky na vývoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií. Tento dokument spolu s EN 14654-1:2021 zahrnuje kontrolu vstupů od uživatelů. Tento dokument je použitelný pro odvodňovací a stokové systémy od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt, vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou odpadní vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo vodního recipientu Kanalizační přípojky a stoky pod budovami jsou do těchto systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace těchto budov.