Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 15233 - Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Vydáno: 01.04.2008
ČSN EN 15233 - Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

ČSN EN 15233

Metodika hodnocení funkční bezpečnosti ochranných systémů určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.41 €
Označení normy:ČSN EN 15233
Třídící znak:389696
Počet stran:24
Vydáno:01.04.2008
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:80812
DESCRIPTION

ČSN EN 15233

Tato norma stanoví postup a informace nutné pro provedení hodnocení funkční bezpečnosti pro návrh ochranných systémů. Účelem je pomoc technickým normalizačním komisím, odpovědným za specifické druhy ochranných systémů, při přípravě bezpečnostních norem. Tyto normy by měly být co nejjednotnější a měly by mít základní koncepci hodnocení funkční bezpečnosti v souladu s touto normou. Norma nezahrnuje identifikaci možných zdrojů iniciace. Zabývá se pouze funkčními vlastnostmi ochranných systémů, tj. nebezpečím v důsledku selhání, tzn. že falešné zapůsobení je vyloučeno. Norma nestanovuje specifické metody pro analýzu poruchových podmínek, ani specifické požadavky pro daný typ ochranného systému (viz ČSN EN 1127-1). Stanoví metodiku pro hodnocení funkční bezpečnosti a uvádí rady pro rozhodování pro všechny typy ochranných systémů, které jsou uvedeny ve EU směrnici 94/9/EC, neuvádí však prostředky pro ověření shody daného typy ochranného systému.