Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 15853 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti
Vydáno: 01.02.2011
ČSN EN 15853 - Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti

ČSN EN 15853

Kvalita venkovního ovzduší - Normovaná metoda pro stanovení depozice rtuti

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.83 €
Označení normy:ČSN EN 15853
Třídící znak:835731
Počet stran:32
Vydáno:01.02.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87621
DESCRIPTION

ČSN EN 15853

ČSN EN 15 853 Norma určuje metodu stanovení celkové depozice rtuti. Tuto evropskou normu lze použít v rámci směrnice Rady o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší a směrnice 2004/107/ES. V této evropské normě jsou určeny charakteristiky, které by měla tato metoda splňovat. Tyto charakteristiky metody byly určeny v průběhu porovnávacích terénních validačních zkoušek prováděných na dvou stanovištích v Evropě. Normu lze použít pro pozaďová stanoviště odpovídající požadavkům směrnice 2004/107/ES a pro městská a průmyslová stanoviště. Uvedená metoda umožňuje odběr vzorků depozice za použití válcových odměrných nádob a analýzu za použití atomové absorpční spektrometrie metodou studených par (CVAAS) nebo atomové fluorescenční spektrometrie metodou studených par (CVAFS) podle současných harmonizovaných a normovaných postupů. Této normy lze použít pro stanovení rtuti v depozici v rozsahu od 1 ng/(m2 . d) do 100 ng/(m2 . d). Metoda byla validována pro rozsah depozice od 1 ng/(m2 . d) do 100 ng/(m2 . d). Obsáhlá přílohová část uvádí vzorkovací zařízení, které lze použít pro vzorkování srážek, postup odběru a analýzy vzorků, souhrn výsledků terénních validačních zkoušek, vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavkz směrnic EU a národní přílohu věnovanou problematice mineralizace pevných částic obsažených ve vzorcích depozice. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.