Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 15955-1 - Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení
Vydáno: 01.01.2014
ČSN EN 15955-1 - Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

ČSN EN 15955-1

Železniční aplikace - Kolej - Odstranitelné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.37 €
Označení normy:ČSN EN 15955-1
Třídící znak:281011
Počet stran:48
Vydáno:01.01.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:94614
DESCRIPTION

ČSN EN 15955-1

Tato evropská norma definuje požadavky minimalizující specifická železniční nebezpečí odstranitelných strojů s vlastním pohonem a jejich přídavného zařízení, která mohou vzniknout během uvádění do provozu, provozu a údržbě těchto strojů, prováděných v souladu s návodem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce. Tyto stroje nejsou konstruovány nebo určeny k tomu, aby vybavovaly kolejové návěstní a řídicí systémy a jsou konstruovány a určeny pouze pracovat a jezdit při splnění speciálních provozních podmínek stanovených manažerem in-frastruktury. Tyto odstranitelné stroje nejsou určeny být vozidly tak, jak je definováno ve směrnicích interopera-bility, a nemají dovoleno jet po kolejích provozovaných obvyklou železniční dopravou. Tato část evropské normy EN 15955 pojednává o technických železničních požadavcích na jízdu a pracovní nasazení.