Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 16751 - Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2020
ČSN EN 16751 - Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti

ČSN EN 16751

Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.16 €
Označení normy:ČSN EN 16751
Třídící znak:659803
Počet stran:28
Vydáno:01.03.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509771
DESCRIPTION

ČSN EN 16751

Tato evropská norma stanovuje horizontální kritéria udržitelnosti, která se vztahují na část z biologického mate-riálu u všech produktů z biologického materiálu, s výjimkou potravin, krmiv a energetického využití, a pokrývá všechny tři pilíře udržitelnosti - environmentální, sociální a ekonomické aspekty. Je-li produkt částečně z biologického materiálu, lze tuto evropskou normu používat pouze pro část z biologického materiálu, protože se tato norma nezabývá částmi produktu z nebiologického materiálu (fosilními, minerálními). Tuto evropskou normu lze používat pro dvě aplikace; buď pro poskytování informací o udržitelnosti pouze o produkci biomasy, nebo pro poskytování informací o udržitelnosti v dodavatelském řetězci pro část produktu z biologického materiálu v produktu z biologického materiálu. Tato evropská norma stanovuje rámec pro poskytování informací o managementu aspektů udržitelnosti. Tuto evropskou normu nelze používat k tvrzení, že postupy nebo produkty jsou udržitelné, protože norma nestanovuje prahové hodnoty ani limity. Tuto evropskou normu však lze používat pro komunikaci mezi podniky (B2B; business-to-business) nebo pro vývoj specifických norem produktů a certifikačních systémů.