Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 16777 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Vydáno: 01.04.2020
ČSN EN 16777 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

ČSN EN 16777

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích bez mechanického působení k hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v oblasti zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
13.06 €
Označení normy:ČSN EN 16777
Třídící znak:665224
Počet stran:32
Vydáno:01.04.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510000
DESCRIPTION

ČSN EN 16777

Norma stanovuje zkušební metodu a minimální požadavky na virucidní aktivitu chemických dezinfekčních přípravků, které se používají v oblasti zdravotnictví pro dezinfekci neporézních povrchů, včetně povrchů zdravotnických prostředků, v nemocnicích, místních zdravotnických zařízeních a stomatologických zařízeních, a všude tam, kde je dezinfekce lékařsky indikována. Norma má zásadní význam pro bezpečné používání zdravotnických prostředků, a vzhledem k rozšíření nozokomiálních infekcí, pro bezpečnost pacientů zdravotnických zařízení. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 16777:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 16777 z června 2019 převzala EN ISO 16777:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.