Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 16798-7 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)
Vydáno: 01.12.2021
ČSN EN 16798-7 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

ČSN EN 16798-7

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
19.60 €
Označení normy:ČSN EN 16798-7
Třídící znak:127027
Počet stran:52
Vydáno:01.12.2021
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:513771
DESCRIPTION

ČSN EN 16798-7

Tato evropská norma popisuje metody výpočtu průtoků vzduchu pro větrání budov, které jsou použity pro energetické výpočty, výpočty tepelného výkonu a tepelné zátěže a za účelem hodnocení. Tato evropská norma platí pro budovy, mající systémy nuceného větrání (nucený odvod, nucený přívod nebo rovnotlaký systém) a/nebo systémy s potrubím pro přirozené větrání pro obytné budovy a nízké budovy, které nejsou určeny pro bydlení a/nebo aplikace spojené se spalováním a/nebo okenní otvory (s ručním nebo automatickým ovládáním) a/nebo kuchyně, kde se vaří pro okamžitou spotřebu (včetně restaurací). Tato norma platí pro hybridní systémy větrání kombinující nucený a přirozený přívod vzduchu v obytných budovách nebo nízkých budovách, které nejsou určeny pro bydlení. Tato norma platí pro budovy s výškou nižší než 100 m a místnosti, kde je vertikální rozdíl teploty vzduchu nižší než 15 K. Výsledky poskytované touto normou jsou průtoky vzduchu vstupující do nebo vystupující z větrací zóny a průtoky vzduchu požadované za účelem distribuce systémem nuceného větrání, je-li instalován. Tato evropská norma se nepoužije pro budovy s kuchyněmi, kde se nevaří pro okamžitou spotřebu a budovy s větráním pro průmyslové procesy. Definice požadavků na větrání a vzduchotěsnost (jako je kvalita vnitřního vzduchu, vytápění a chlazení, bezpečnost, protipožární ochrana, atd.) nejsou součástí této normy. Definice režimů otevírání oken nejsou součástí této normy.