Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 16798-9 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky
Vydáno: 01.01.2022
ČSN EN 16798-9 - Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

ČSN EN 16798-9

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
16.04 €
Označení normy:ČSN EN 16798-9
Třídící znak:127027
Počet stran:40
Vydáno:01.01.2022
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:514042
DESCRIPTION

ČSN EN 16798-9

Tato evropská norma popisuje výpočet energetické náročnosti kompletních chladicích systémů. Uvádí metodu výpočtu, která definuje jak shromáždit potřebu energie na chlazení z jednotlivých tepelných zón a vzduchotechnických jednotek připojených k distribuční soustavě, a jak zahrnout více distribučních soustav do celkové potřeby energie. Zahrnuje výpočet ztrát sdílením a distribučních ztrát a výpočet pomocné energie. Je uveden výpočet energie, kterou má odebírat chladicí systém, a je uvažována akumulace chladu. Je uvedena metoda rozdělení tepelné energie na chlazení, která je poskytnuta chladicím systémem, do různých distribučních soustav, a jsou zvažovány možné priority. Tato norma uvádí způsob, jak použít a kombinovat metody výpočtu uvedené v různých normách, které se týkají chlazení a zahrnují výpočty subsystémů tak, aby byl získán konzistentní souhrnný výpočet předpokládaného chladicího systému. Obsahuje také informace o tom, jak vyjádřit energetickou náročnost chladicího systému jako ukazatele energetické náročnosti systému - definuje ukazatele energetické náročnosti chladicích systémů. Tato norma byla vytvořena tak, aby splňovala požadavky směrnice 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov (přepracované znění), dále jen "přepracované znění směrnice ENB".