Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 16985 - Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky
Vydáno: 01.04.2020
ČSN EN 16985 - Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 16985

Stříkací kabiny pro organické nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
26.26 €
Označení normy:ČSN EN 16985
Třídící znak:824015
Počet stran:84
Vydáno:01.04.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509869
DESCRIPTION

ČSN EN 16985

Tato evropská norma popisuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události, týkající se stříkacích kabin pro nanášení organických kapalných a práškových nátěrových hmot, pokud jsou používány, jak je zamýšleno a v souladu s očekávanými podmínkami výrobce, včetně rozumně očekávaného špatného použití. Významná nebezpečí jsou uvedena v příloze A. Rozhraní mezi stříkacími kabinami a ostatními strojními zařízeními, používanými v aplikacích pro nanášení nátěrových hmot jsou uvedena na obrázku 1. Legenda stříkací kabina 1 přípojka pro odvod vody 2 konektor pro elektrické napájení 3 přípojka pro přívod vody 4 přípojka pro dodávku tlakového vzduchu 5 rozhraní řídicího systému 6 dodávka čerstvého vzduchu 7 přípojka pro systém pro úpravu vyfukovaného vzduchu 8 přípojka pro přívod vzduchu do osobních prostředků pro dýchání 9 přípojka pro čisticí systém kabiny 10 připojení ke vnějšímu požárnímu hasicímu systému 11 přípojka ke zvedacímu zařízení Obrázek 1 - Rozhraní mezi stříkací kabinou a pomocnými strojními zařízeními Specifická významná nebezpečí týkající se použití tohoto strojního zařízení pro potravinářské a farmaceutické výrobky nejsou touto normou pokryty. Specifická významná nebezpečí týkající se sušení pro kombinované stříkací a sušicí kabiny nejsou touto normou pokryty, jsou uvedeny v EN 1539:2015. Tato evropská norma není použitelná pro: - prostory pro nanášení organických nátěrových hmot, které tvoří pouze odsávací stěna; - plošiny připojené ke stříkací kabině (např. pro opravy laku); - kabiny pro nanášení vloček (viz EN 50223:2015); - stříkací kabiny s prouděním vzduchu s vertikálním přívodem a horizontálním odsáváním nebo s horizontálním přívodem a vertikálním odsáváním. Tato evropská norma není použitelná pro strojní zařízení, vyrobená před datem publikace této normy.