Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 17059 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky
Vydáno: 01.04.2019
ČSN EN 17059 - Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky

ČSN EN 17059

Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
26.31 €
Označení normy:ČSN EN 17059
Třídící znak:822010
Počet stran:72
Vydáno:01.04.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:507279
DESCRIPTION

ČSN EN 17059

Tento dokument popisuje všechny významná nebezpečí, nebezpečné situace a nebezpečné události, týkající se linek pro galvanizaci a anodickou oxidaci, pokud jsou používány, jak je zamýšleno a v souladu s očekávanými podmínkami výrobce. Navíc jsou stanoveny postupy pro zkoušení a měření bezpečnostních požadavků, požadavky na označování zařízení a minimální provozní požadavky. Pro odkazy na linky pro galvanizaci a linky pro anodickou oxidaci se v tomto dokumentu používá výraz galvanizační linky. Tento dokument platí pro navrhování a konstrukci linek pro galvanizaci a linek pro anodickou oxidaci včetně jejich dopravních systémů, určených pro povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí anorganických nebo organických elektrolytů nebo pomocí jiných chemických procesů. Linky pro galvanizaci a linky pro anodickou oxidaci jsou ve smyslu této normy uspořádány jako procesní nádrže pro: - elektrolytické ošetření dílců (např. elektrolytické čistění, pasivace, elektrolytické leptání, leštění, elektrolytické broušení a leštění, sušení); - mokré chemické ošetření dílců (např. odmašťování, pasivace, chemické leštění, leptání, moření, černění); - elektrolytické usazování kovu a usazování kovů bez elektrického proudu, i když se nekovové části přetvářejí na elektricky vodivé pomocí odpovídající úpravy povrchu; - změnu složení látky na povrchu kovových částí, například leštění, černění, fosfátování, chromátování a; - anodizaci (anodická oxidace); včetně oplachovacích nádrží a odpovídajících přepravních zařízení (např. dopravních systémů, manipulačních portálů, nosníků, atd.), pomocí kterých jsou části spouštěny a zvedány z nádrží. Tento dokument rozlišuje mezi následujícími typy galvanizačních linek: - typ 1: ruční linky; - typ 2: poloautomatické linky; - typ 3: plně automatické linky. Dále stanoví požadavky na označování zařízení a požadavky na informace pro uživatele. Tento dokument nepojednává o nebezpečí vznikajících u galvanizačních linek s částmi s kategorií vyšší než 1 podle PED (směrnice pro tlaková zařízení). Tento dokument není použitelný pro: - dopravní systémy karuselových linek (viz EN 618 a EN 15095); - zařízení pro přípravu a úpravu vody a odpadní vody; - strojní zařízení nanášející barvy ponořováním a elektro-nanášení organických tekutých nátěrových hmot (EN 12581); - horizontální galvanizační linky (například desky tištěných spojů, leptání, galvanizace z kotouče na kotouč, průběžné galvanizační linky); - strojní zařízení pro povrchové čistění a úpravu povrchů průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par (EN 12921-1, EN 12921-2, EN 12921-3, EN 12921-4). POZNÁMKA: Strojní zařízení pro povrchové čistění a úpravu povrchů průmyslových výrobků (soubor EN 12921) mohou být součástí galvanizační linky.