Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 17111 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
Vydáno: 01.07.2020
ČSN EN 17111 - Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

ČSN EN 17111

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška pro hodnocení virucidní aktivity pro nástroje používané ve zdravotnictví - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
13.14 €
Označení normy:ČSN EN 17111
Třídící znak:665217
Počet stran:36
Vydáno:01.07.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510589
DESCRIPTION

ČSN EN 17111

ČSN EN 17111:2020 specifikuje zkoušku na nosiči pro stanovení, zda chemický dezinfekční přípravek při použití k dezinfekci nástrojů (chirurgické nástroje, materiál pro anestézii, endoskopy, atd.) má virucidní aktivitu v oblastech popsaných v předmětu normy. Laboratorní zkouška těsně simuluje praktické podmínky použití včetně předsušení virů na nosiči, kontaktní doby, teploty, zkušebních organismů a interferujících látek, tj. podmínek, které mohou ovlivnit působení chemických dezinfekčních přípravků v praktických situacích. Každá použitá koncentrace chemického dezinfekčního přípravku zjištěná z této zkoušky odpovídá definovaným experimentálním podmínkám