Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 1810 - Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda
Vydáno: 01.10.1999
ČSN EN 1810 - Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda

ČSN EN 1810

Předměty vkládané do propíchnutých částí těla - Stanovení obsahu niklu plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Referenční zkušební metoda

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.48 €
Označení normy:ČSN EN 1810
Třídící znak:421655
Počet stran:16
Vydáno:01.10.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:56244
DESCRIPTION

ČSN EN 1810

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1810:1998. Evropská norma EN 1810:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení niklu v hliníku, titanu, mědi, stříbře, zlatě a jejich slitinách a v ocelích metodou plamenové atomové absorpční spektrofotometrie. Tato metoda je zvláště vhodná tam, kde se obsah niklu ve vzorku pohybuje v rozmezí 0,03 % až 0,07 % (m/m). Podstata metody: Zkoušená část vzorku se rozpustí v kyselinách. Vzniklý roztok se atomizuje v plameni vzduch - acetylen atomového absorpčního spektrofotometru a absorpce resonanční energie niklu (232,0 nm) se porovná a absorpcí rezonanční energie kalibračních roztoků. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Za pozornost stojí v úvodu kapitoly 4 obsažené Upozornění: Koncentrované kyseliny jsou nebezpečné. Je nutno mít na sobě ochranné brýle nebo ochranný štít a rozpouštění kovů provádět v dobře větrané digestoři. Obdobně v kapitole 6 je na závěr toto Upozornění: Páry kyseliny chloristé mohou v přítomnosti čpavku, dusíkatých dýmů nebo v přítomnosti organických látek obecně způsobit výbuch. Hlava hořáku se musí udržovat bez nánosů chloristanů atd. Promývání zmlžovacího a odpadního systému musí zajistit dokonalé odstranění kyseliny chloristé. Norma se člení do těchto kapitol: Kapitola 1 - Předmět normy, Kapitola 2 - Normativní odkazy, Kapitola 3 - Podstata metody, Kapitola 4 - Chemikálie, Kapitola 5 - Přístroje a pomůcky, Kapitola 6 - Postup zkoušek, Kapitola 7 - Výpočty, Kapitola 8 - Přesnost a Kapitola 9 - Protokol o zkoušce. Konečně je připojena informativní příloha A, kde je uvedena literatura. Poznámka recenzenta: Norma má význam pro hodnocení možného negativního účinku kovů na pokožku především z hlediska spotřebitele. Proto je sledována a archivována na centru ZŽP. ČSN EN 1810 (42 1655) byla vydána v říjnu 1999.