Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 26461-1 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)
Vydáno: 01.03.1995
ČSN EN 26461-1 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)

ČSN EN 26461-1

Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
3.41 €
Označení normy:ČSN EN 26461-1
Třídící znak:757861
Počet stran:8
Vydáno:01.03.1995
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:17377
DESCRIPTION

ČSN EN 26461-1

Norma je identická s EN 26461-1:1993. Spory siřičitany redukujících anaerobů (klostridií) jsou široce rozšířeny v prostředí. Jsou přítomné v lidských i živočišných exkrementech, v odpadních vodách i v půdě. Na rozdíl od Escherichia coli a ostatních koliformních bakterií, spory ve vodě přežívají dlouhou dobu a jsou podstatně více resistentní k účinkům chemických a fyzikálních faktorů, než vegetativní buňky. Indikují starší nebo periodické znečištění. Jsou dokonce rezistentní k tomu stupni chlorace, který se běžně užívá pro úpravu vody, a tak je vhodné je používat pro kontrolní účely. ISO 6461 se skládá z následujících částí: Část 1: Metoda pomnožení v tekutém kultivačním médiu. Část 2: Metoda membránových filtrů. Tato první část ISO 6461 (ČSN EN 26461-1) určuje metodu na průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií) pomnožením v tekutém médiu. Normalizována je podstata zkoušky: Stanovení přítomnosti siřičitany redukujících anaerobů (klostridií) v předem určeném objemu vzorku vody se skládá z následujících úkonů: čl.5.1 Selekce spor, čl.5.2 Pomnožení kultury. Rovněž postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN 26461-1 (75 7861) byla vydána v březnu 1995.