Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 50089 +A1 - Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn
Vydáno: 01.05.1997
ČSN EN 50089 +A1 - Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

ČSN EN 50089 +A1

Přepážky z licích pryskyřic pro kovově kryté plynem izolované rozváděče vn, vvn a zvn

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
6.12 €
Buy including changes
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50089 (35 7175) z dubna 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-09-05.
Označení normy:ČSN EN 50089 +A1
Třídící znak:357175
Počet stran:12
Vydáno:01.05.1997
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:22067
DESCRIPTION

ČSN EN 50089 +A1

Tato norma platí pro přepážky z licích pryskyřic ve spínacích a řídicích zařízeních vn, vvn a zvn pro vnitřní a venkovní provedení, která jsou naplněna pod tlakem inertními plyny - např. fluoridem sírovým nebo směsí plynů jako je fluorid sírový a dusík, kde se plyn používá jako izolační prostředí a/nebo jako prostředí pro zhášení oblouku, a to pro jmenovitá napětí: - od 1 kV do 52 kV včetně a pro plynem plněnými oddíly o výpočtovém přetlaku vyšším než 3 bary - 72,5 kV a vyšší. Přepážky obsahují tlakem namáhané mezistěny v těchto elektrických zařízeních (výčet nemusí být úplný): vypínače; odpínače ; odpojovače; uzemňovače; přístrojové transformátory proudu; přístrojové transformátory napětí; svodiče přepětí; přípojnice a spojky; kabelové koncovky. Tato norma neplatí pro průchodky vn, vvn a zvn (viz HD 358 S3 (IEC 517)).