Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 50187 - Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
Vydáno: 01.07.1998
ČSN EN 50187 - Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

ČSN EN 50187

Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
8.54 €
Buy including changes
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50187 ed. 2 (35 7183) z května 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-10-03.
Označení normy:ČSN EN 50187
Třídící znak:357183
Počet stran:16
Vydáno:01.07.1998
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:52807
DESCRIPTION

ČSN EN 50187

Tato norma platí pro oddíly použité v rozváděčích na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně pro vnitřní a venkovní provedení, které jsou naplněny inertními plyny pod přetlakem o hodnotě nejvýše 3 bary- např. fluoridem sírovým nebo směsí plynů jako je fluorid sírový a dusík, kde se plyn používá pro izolaci a/nebo pro zhášení oblouku, a u kterých se hodnota součinu tlaku a objemu rovná nejvýše 2 000 bar litrů. Oddíly obsahují části těchto elektrických zařízení (výčet nemusí být úplný): - vypínače; - odpínače ; - odpojovače; - uzemňovače; - přístrojové transformátory proudu; - přístrojové transformátory napětí; - přípojnice a spojky; - kabelové koncovky. Plynem izolované oddíly o výpočtovém přetlaku vyšším než 3 bary nebo plynem izolované oddíly u nichž součin objemu a tlaku překračuje hodnotu 2 000 bar* litrů se konstruují, vyrábějí a zkoušejí podle jedné z následujících norem nebo jejich kombinací: EN 50052; EN 50064; EN 50068; EN 50069.