Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 50318 ed. 2 - Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2019
ČSN EN 50318 ed. 2 - Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením

ČSN EN 50318 ed. 2

Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
29.05 €
S účinností od 2021-12-07 se nahrazuje ČSN EN 50318 (36 2314) z května 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 50318 ed. 2
Třídící znak:362314
Počet stran:76
Vydáno:01.11.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:508735
DESCRIPTION

ČSN EN 50318 ed. 2

Simulační techniky jsou používány k posouzení dynamické interakce mezi trolejovým vedením a pantografovými sběrači, jako součást prognózy kvality odběru proudu. Tento dokument specifikuje simulační metody a funkční požadavky pro ověřování a pro zajištění vzájemného přijetí výsledků simulací. Tento dokument se zabývá vstupními a výstupními parametry simulace; porovnáním zkoušek měření na vedení a charakteristikami těchto zkoušek na vedení; ověřováním modelů pantografových sběračů; porovnáním různých metod simulace; meze aplikování ověřovaných metod při posuzování pantografových sběračů a trolejového vedení. Tento dokument platí pro pantografové sběrače, namontované na drážním vozidle, zajišťující odběr proudu z trolejového vedení. Neplatí pro trolejbusové systémy.