Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 549 - Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva
Sponsored link
Vydáno: 01.05.2020
ČSN EN 549 - Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

ČSN EN 549

Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
14.11 €
Označení normy:ČSN EN 549
Třídící znak:029283
Počet stran:28
Vydáno:01.05.2020
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:510013
DESCRIPTION

ČSN EN 549

Tento dokument specifikuje požadavky a související zkušební metody pro pryžové materiály používané v plynárenských zařízeních a plynových spotřebičích v kontaktu s hořlavými plyny první, druhé a třetí třídy, klasifikovanými v EN 437:2018, dále jsou pokryty LPG, biomethan a bio LPG, stejné kvality. Uvádí také klasifikaci založenou na teplotním rozsahu použití a na tvrdosti. Tento dokument je použitelný pro materiály, z nichž jsou vyrobena homogenní těsnění a homogenní nebo vyztužené membrány. Vzhledem k tomu, že se rozměry a tvar součástí liší od rozměrů a tvarů standardních zkušebních těles odebraných z materiálu tvaru tenké desky, který se používá pro zkoušení typu pryžových materiálů podle tohoto dokumentu, byly v požadavcích specifikovaných v příloze A pro součásti uvedeny tolerance, specifikované pro standardní zkušební tělesa. Rozsah provozních teplot, pokrytých tímto dokumentem, je -40 °C až +150 °C. Pro aplikace s potenciální kondenzací není tento dokument použitelný pro silikonové pryže, např. při jmenovitém tlaku nad 200 hPa (200 mbar) nebo při teplotách pod 0 °C s plyny třetí třídy hořlavosti.