Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60052 - Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť
Vydáno: 01.07.2003
ČSN EN 60052 - Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť

ČSN EN 60052

Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.46 €
Označení normy:ČSN EN 60052
Třídící znak:345651
Počet stran:28
Vydáno:01.07.2003
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:67924
DESCRIPTION

ČSN EN 60052

Kulová jiskřiště byla používána jako jednoduchá a spolehlivá metoda při měření vrcholových hodnot napětí v mnoha průmyslových zkušebních zařízení po 75 let a hodnoty v tabulkách I a II v druhém vydání IEC 60052 byly přijaty jako všeobecně uznávaná mezinárodní norma pro měření. Tyto tabulky jsou začleněny do této normy jako tabulky 2 a 3. V odkazech ( například v příloze A) nejsou žádné informace o spojitosti s národními normami na měření. Avšak rozptyl měřených hodnot přeskokových napětí, na nichž jsou založeny tabulky 2 a 3, nepřekračuje pro 95% hladiny spolehlivosti 3 %. S ohledem na dlouhé trvání IEC 60052 jako všeobecně uznávané mezinárodní normy pro měření jsou hodnoty přeskokových napětí v tabulkách I a II druhého vydání IEC 60052 do této publikace převedeny jako tabulky 2 a 3. Používají se jako střední hodnoty s nejistotou 3 % pro 95% hladiny spolehlivosti. Část o jiskřištích tyč-tyč pro spolehlivé měření stejnosměrného vysokého napětí byla začleněna, aby byla vytvořena ucelená norma pro měření vysokého napětí při použití normalizovaných vzduchových jiskřišť. Jsou zařazeny čtyři informativní přílohy: Příloha A udává meze napětí a kmitočtu, pro které byly tabulky 2 a 3 odvozeny z experimentů a lze o nich předpokládat, že jsou přesné v rozmezích stanovených v 4.1. Příloha B uvádí postup, kterým byly odvozeny hodnoty v tabulkách 2 a 3 z předcházejících národních norem a jiných pramenů. Příloha C poskytuje informace o přídavném ozařování, které může být v některých případech nutné. Příloha D poskytuje informace o nejistotě měření a kalibraci kulových jiskřišť.