Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60060-1 - Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky
Vydáno: 01.08.2011
ČSN EN 60060-1 - Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

ČSN EN 60060-1

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
21.76 €
S účinností od 2013-12-01 se nahrazuje ČSN IEC 60-1 (34 5640) z dubna 1994, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60060-1
Třídící znak:345640
Počet stran:68
Vydáno:01.08.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:88863
DESCRIPTION

ČSN EN 60060-1

Tato část normy IEC 60060 platí pro: - dielektrické zkoušky stejnosměrným napětím; - dielektrické zkoušky střídavým napětím; - dielektrické zkoušky impulzním napětím; - dielektrické zkoušky kombinací výše uvedeného. Tato část platí pro zkoušky zařízení s nejvyšším napětím zařízení Um nad 1 kV. Poznámka 1: Mohou být vyžadovány alternativní zkoušky pro dosažení průkazných výsledků. Volbu vhodného postupu zkoušky by měla provádět příslušná technická komise. POZNÁMKA 2: Pro napětí Um nad 800 kV nemusí být dosažitelné splnění některých předepsaných postupů, tolerancí a nejistot.