Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60107-2 - Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály
Sponsored link
Vydáno: 01.12.1999
ČSN EN 60107-2 - Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály

ČSN EN 60107-2

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.44 €
Označení normy:ČSN EN 60107-2
Třídící znak:367006
Počet stran:28
Vydáno:01.12.1999
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:54940
DESCRIPTION

ČSN EN 60107-2

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60107-2:1997 včetně opravy EN 60107-2:1999/Cor.:1997-05. Evropská norma EN 60107-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60107-2:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část pojednává o všeobecných metodách měření zvukových kanálů přijímačů pro monofonní a vícekanálové zvukové systémy. Obecné úvahy vztahující se k těmto měřením jsou uvedeny v IEC 107-1. O měřeních specifických pro vícekanálové zvukové systémy pojednávají IEC 107-3, IEC 107-4 (obě tyto normy do prosince 1999 v ČR nezavedeny) a IEC 107-5. O měření nestandardních přijímaných signálů pojednává IEC 107-6. Tato norma se zabývá určováním vlastností zařízení a umožňuje jejich porovnání tím, že uvádí výčet vlastností užitečných pro specifikaci zařízení a určuje jednotnou metodiku měření těchto vlastností. Požadované technické parametry nejsou specifikovány. Tato norma nepojednává o všeobecné bezpečnosti, kterou je třeba řešit odkazem na normu IEC 65 [1] nebo na jiné odpovídající bezpečnostní normy IEC. Nepojednává ani o rádiovém rušení a elektromagnetické odolnosti, které je třeba řešit odkazem na CISPR 13 a CISPR 20 [2] [3]. (Všechny normy, mající čísla v hranatých závorkách jsou přesněji citovány v Příloze A.) ČSN EN 60107-2 (36 7006) byla vydána v prosinci 1999. Nahradila ČSN IEC 107-2 (36 7006) ze září 1994.