Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60300-3-12 - Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2011
ČSN EN 60300-3-12 - Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-12

Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
22.08 €
S účinností od 2014-03-24 se nahrazuje ČSN IEC 60300-3-12 (01 0690) z února 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60300-3-12
Třídící znak:010690
Počet stran:52
Vydáno:01.11.2011
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:89434
DESCRIPTION

ČSN EN 60300-3-12

ČSN IEC 60300-3-12 Úspěšné provozní nasazení objektu do značné míry závisí na efektivním získávání a managementu logistické podpory za účelem dosažení a udržení požadovaných úrovní ukazatelů výkonnosti a uspokojení zákazníka v celém životním cyklu objektu. Do logistické podpory se zahrnují činnosti a zdroje nutné pro provoz a údržbu objektu (hardwaru i softwaru), zejména pracovní síly, jejich výcvik, náhradní díly, technická dokumentace, balení, manipulace, skladování a přeprava, zdroje logistické podpory a likvidace. Náklady na logistickou podporu značnou měrou přispívají k nákladům životního cyklu objektu a stále více zákazníků se rozhoduje o nákupu spíše na základě nákladů životního cyklu než na základě samotné počáteční nákupní ceny. Záležitosti týkající se logistické podpory mohou mít tudíž velký dopad na prodej objektu tím, že zajišťují, aby mohl být objekt provozován a podporován s přijatelnými náklady a aby všechny zdroje nezbytné k plné podpoře objektu byly poskytovány tak, aby objekt splňoval požadavky zákazníka. Integrovaná logistická podpora popsaná v této normě je metoda managementu, jejíž pomocí mohou být všechny služby logistické podpory požadované zákazníkem sestaveny strukturovaným způsobem a v souladu s daným objektem, což umožňuje optimalizovat jeho řešení, aby bylo přínosem jak pro zákazníka, tak pro dodavatele. Tato norma je určena širokému okruhu dodavatelů, včetně velkých i malých společností, které si přejí nabízet konkurenceschopný a kvalitní produkt, jehož logistická podpora je optimalizována pro kupující i dodavatele pro celý životní cyklus produktu.