Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 - Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu
Sponsored link
Vydáno: 01.11.2017
ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 - Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2

Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
18.07 €
S účinností od 2020-03-03 se nahrazuje ČSN EN 60300-3-3 (01 0690) z června 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60300-3-3 ed. 2
Třídící znak:010690
Počet stran:44
Vydáno:01.11.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503253
DESCRIPTION

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2

Stanovení nákladů životního cyklu je proces provádění ekonomické analýzy k posouzení nákladů na objekt po dobu části nebo celého životního cyklu s cílem učinit rozhodnutí, která budou minimalizovat celkové náklady z vlastnictví tohoto objektu tak, aby byly požadavky zainteresovaných stran stále plněny. Norma se zaměřuje zejména na náklady spojené se spolehlivostí objektu. Návod pro stanovení nákladů životního cyklu uvedený v této normě je určen pro manažery, inženýry, finanční pracovníky a pro smluvní dodavatele. Hlavní použití této normy spočívá v porovnání několika alternativních řešení systému, kdy jsou budoucí náklady na vlastnictví, zahrnující náklady na údržbu, provoz, zdokonalování a likvidaci, významné a vyžadují zajištění vyváženosti mezi náklady na pořízení a rizikem vyplývajícím z vlastnictví. Tato norma odráží současnou správnou praxi při stanovení nákladů životního cyklu, je svou povahou obecná a pokrývá všechny technické obory.