Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice
Vydáno: 01.09.2017
ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 - Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
12.46 €
S účinností od 2019-12-23 se nahrazuje ČSN EN 60695-1-10 (34 5615) z listopadu 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 60695-1-10 ed. 2
Třídící znak:345615
Počet stran:28
Vydáno:01.09.2017
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:503163
DESCRIPTION

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2

Norma poskytuje obecný návod s ohledem na zkoušení požárního nebezpečí, jak snížit na přijatelnou úroveň riziko požáru a možné následky požárů postihujících elektrotechnické výrobky. Popisuje vztah mezi požárním rizikem a možnými následky požáru a poskytuje návod týkající se použitelnosti kvalitativních a kvantitativních požárních zkoušek k posouzení požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků. Zabývá se různými typy požárních zkoušek, zejména podstatou kvalitativních a kvantitativních požárních zkoušek. Riziko požáru a možná nebezpečí spojená s požárem je zapotřebí zvažovat při navrhování všech elektrotechnických výrobků. S ohledem na to je cílem navrhování součástek, obvodů a zařízení, jakož i volby materiálů, snížit riziko požáru na přijatelnou úroveň, a to i v případě rozumně předvídatelného (nesprávného) použití, špatné funkce nebo poruchy. Tato norma spolu se souvisícími poskytuje vodítko, jak toho dosáhnout. Ačkoli se přednostně doporučují kvantitativní zkoušky, je pro kvalitativní zkoušky charakteristické, že umožňují získat výsledky typu "vyhověl/nevyhověl" a klasifikaci. Za určitých okolností bývá vhodné zachovat takové kvalitativní metody zkoušek nebo vyvinout nové. Tato norma stanoví, za jakých okolností je to vhodné.