Menu
0
Total price
0 €
PRICES include / exclude VAT
Homepage>ČSN EN 60706-2 - Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje
Sponsored link
Vydáno: 01.02.2007
ČSN EN 60706-2 - Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

ČSN EN 60706-2

Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

Format
Availability
Price and currency
Česky Hardcopy
In stock
18.07 €
Označení normy:ČSN EN 60706-2
Třídící znak:010661
Počet stran:48
Vydáno:01.02.2007
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:77629
DESCRIPTION

ČSN EN 60706-2

V této části normy IEC 60706 se zkoumají požadavky na udržovatelnost a související parametry návrhu a používání a rozebírají se některé činnosti nutné k dosažení požadovaných znaků udržovatelnosti a jejich vztah k plánování údržby. Tato norma obsahuje úvod do koncepce udržovatelnosti a návod, jak začlenit udržovatelnost do specifikací a smluv a jak se má udržovatelnost považovat za součást procesu návrhu. Popisuje se v ní obecný přístup k dosažení těchto cílů a je v ní ukázáno, jak mají být znaky udržovatelnosti specifikovány v dokumentu s požadavky nebo ve smlouvě. Jejím účelem je vymezit rozsah úvah, když se znaky udržovatelnosti začleňují jako požadavky na vývoj nebo obstarání objektu. Dále jsou v normě popsány studie udržovatelnosti v etapách předběžného a podrobného návrhu a jejich vztah k jiným úkolům udržovatelnosti a zajištěnosti údržby popsaným v přidružených normách. Jsou do ní též začleněny záležitosti týkající se udržovatelnosti při přezkoumání návrhu. Záměrem je, aby zákazníci obstarávající si jednotlivé objekty zařízení shledali tuto normu užitečnou v tom smyslu, že jim pomůže stanovit své cíle udržovatelnosti a s nimi sdružené programy udržovatelnosti.